Chembulk tankers @ Remontowa

Chembulk tankers @ Remontowa

Miejscowe UHP 1500-2200 bar konstrukcji, rurociągów oraz pokładów

w kooperacji z wiodącymi firmami konserwacyjno-malarskimi.