Czyszczenie magistrali kingstonowej promu

Czyszczenie magistrali kingstonowej promu

Usuwanie błota i muszli z systemu balastowego