Eships Dugon @ Remontowa Gdańsk

Eships Dugon @ Remontowa Gdańsk

Czyszczenie dennych części oraz studzienek

w zbiornikach cargo 1-6 PLB oraz slopów PLB