Hanne Knutsen Martin Linge FSO Total Project @ Remontowa Gdansk

Hanne Knutsen Martin Linge FSO Total Project @ Remontowa Gdansk

Czyszczenie zbiorników ładunkowych

1 - 3 PLB

Łącznie ponad 37 000 m2

oraz rurociągów przesyłowych wewnątrz

o długości prawie 1km