Novaya Zemlya

Novaya Zemlya

Prace konseracyjno-malarskie ładowni 2,3,4 i 6:

  • przygotowanie powierzchni - mycie hp 400 bar + dysza obrotowa;
  • malowanie tank topów - 1 x F/c 100 mikronów