UHP - Inż. Stanisław Łęgowski

UHP - Inż. Stanisław Łęgowski

Mycie UHP:

- łańcuchy

- pokrywy

- zaczepy

Przygotowanie powierzchni pod dalsze prace remontowe